Aktivity Rodiny offline

Rodina offline se aktivně zapojuje do podpory vědomého a bezpečného užívání nových technologií. Organizace si stanovila 3 pilíře aktivit - výzvy, kampaň a roadshow. Úzce spolupracujeme s mateřskými centry, ve kterých pořádáme besedy s rodiči.

Výzvy (nejen na facebooku)

Na chvíli vypnout - i telefony, tablety a počítače. Často zapomínáme kolik krás a možností má svět okolo nás. A proto pořádáme každý měsíc výzvu, abychom připomněli, jak je důležité být aspoň chvíli offline. V rámci výzev také spolupracujeme i s dalšími organizacemi. Více o výzvách.

Kampaň Týden rodiny offline

Jednou ročně v týdnu okolo dne rodiny pořádáme celostátní kampaň. Do kampaně se zapojují jednotlivé organizace z celé ČR, které uskuteční akci v souladu s myšlenkou Rodiny offline. Cílem je informovat o správném užívání nových technologií a nabídnutí alternativní činnosti k neproduktivní činnosti na mobilu, tabletu či počítači a současně podporující rodinné vztahy. Více o kampani.

Roadshow

Aktivní účast na výstavách a akcích. Cílem je informovat veřejnost o správném užívání nových technologií, jak předcházet rizikům spojených s bezpečností a závislosti na nových technologiích a kam se obrátit v případě problémů. Více o roadshow.

Výzkum a vzdělávání

Připravujeme průzkum veřejnosti týkající se oblasti užívání nových technologií zaměřený především na rodiny s malými dětmi v České republice. Vytváření metastudií na základě realizovaných studií renomovaných pracovišť a příprava programu výuky používání nových technologií u nejmenších dětí. Více o výzkumu a vzdělávání.

Preventivní program

Konzultace a besedy v rámci (převážně mateřských a rodinných) center zaměřené na správné užívání nových technologií, nastavování vhodných hranic ve výchově vzhledem k technologiím, bezpečnost na internetu, prevence závislosti na nových technologiích a poradenství, kam se obrátit v případě problémů. Více o preventivním programu.

nahoru