Partneři projektu Rodina offline

Předstvujeme Vám partnery a podporovatele projektu Rodina offline. Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a podporu, která projektu velice prospívá a pomáhá. Díky Vám můžeme šířit osvětu v obasti vyváženosti online a offline aktivit, vzdělávat v oblasti bezpečnosti na internetu a podporovat zdravý přístup k digitálním technologiím.

Liberecký kraj - záštita projektů "Rodina offline 2018", "Zdravá rodina", spolupráce na roadshow, besedách s rodiči, šíření osvěty. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy- podpora projektu "Léto offline".

Policie ČR a Policie Libereckého kraje - spolupráce na besedách o bezpečnosti na internetu a kyberšikaně

Ústecký kraj - záštita projektu, finanční podpora, spolupráce na roadshow, besedách s rodiči, šíření osvěty

Statutární město Liberec - finanční podpora 

Nadační fond Gago - finanční podpora

Darkmay s.r.o. - zajištění webové prezentace

Alsine design - grafické práce

Smart Support IT - IT služby, grafické práce

Národní týden manželství - Spolupráce v rámci akce Týden manželství - společná 7 denní offline výzva

Tým silniční bezpečnosti - Spolupráce na offline výzvách v rámci Týdne mobility v Libereckém kraji

Woodboards - zapůjčení balančních podložek pro potřeby roadshow, tisk letáků, finanční podpora

Rozvoj kariéry - supervize v oblasti lidských zdrojů

DigiKoalice - síťování odborníků, šíření osvěty, spolupořádání setkání platforem

TeeGschwendner- materiální pomoc


Odborní poradci:

MUDr. Alena Dernerová, dětská lékařka, obor neurologie, senátorka

Mgr. Jana Pastuchová, lékařka, poslankyně

Mgr. Lucie Šmahelová, psychologie, Biofeedback, rodinné poradenství

Advaita, z.ú. - prevence a léčba závislosti

Radka Bažantová - terapie, metoda RUŠ

nahoru